Pilotfase van start

De pilot van de nieuwe gedigitaliseerde versie van het Tolerantielespakket gaat in de week van 1nov. – 5 nov. 2021 van start. 3 scholen, met 5 groepen, hebben zich via de Brede School aangemeld en daarvoor de instructies gekregen om het Tolerantie pakket te kunnen openen.

Voor de leerkrachten is van belang om van te voren te bekijken hoe het tolerantie lespakket in elkaar zit, eruit ziet, en waar men informatie kan lezen, alvorens Les 1. en les 2. in de klas te gaan gebruiken. Module 1 en Module 5  zijn de Kernactiviteiten  van Stichting 21 maart en daarom samen als eerste ontwikkeld. Aan te raden is om ook de informatie die bij bij module 5  hoort, te lezen omdat de lessen hetzelfde zijn. De leerkracht kan daarna gewoon module 1, Les 1. en Les 2. volgen.

In deze zelfde week wordt de gastlessen verzorgd door Stichting IDB.

Wij zouden het op prijs stellen als u de moeite zou willen nemen de evaluatieformulieren van het tolerantielespakket  en gastles in te vullen. Daarmee helpt u ons het lespakket verder te verbeteren en te ontwikkelen. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!

Evaluatieformulier tolerantielespakket (Word-document)

Voor het beoordelen van gastlessen wordt u uitgenodigd door de Brede School om het evaluatieformulier “Kijkwijzer activiteit groepsleerkracht” in te vullen. Invullen van dit formulier vergt ongeveer vijf minuten tijd.

Evaluatieformulier gastlessen (online, opent in nieuw venster)

Wij wensen dat leerlingen van de basisscholen leren met respect en verdraagzaamheid met elkaar samenleven, thuis, op school, of op straat !

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie