Tolerantielespakket > Deze pagina is beschikbaar voor geregistreerde docenten > Module 4B: Mediawijsheid > Voorbereiding

Voorbereiding

Begrippen

Media

Dat is alles wat op internet staat, en in de krant en op televisie. Daar is natuurlijk van alles te vinden wat niet klopt. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat klopt en wat niet, maar als je daar goed in bent, dan ben je mediawijs.

Mediawijsheid

Veel scholen zien het als hun opdracht om leerlingen mediawijs te maken. Hoe? Dat vult iedere school zelf in. De meeste scholen bieden hun leerlingen medialessen aan. In deze les vind je materiaal voor het primair onderwijs via www.mediawijsheid.nl.

Bronnen

www.mediamasters.nl

www.stichtingvredeseducatie.nl
DoeBoek Burgerschap, dit boek wordt aan leerkrachten die deze module in hun klas gaan geven, aangereikt door de Brede School.

www.mediawijsheid.nl  
Een wegwijzer in het onderwerp.

www.leukeronline.nl  
Een gids voor iedereen die werkt voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.mediawijsheid.nl/weekvandemediawijsheid/  
Ieder jaar de 2e week van november stimuleert het leren van online sociaal gedrag.

Tijdsplanning

  • Voorafgaand aan de lessen: inlezen en voorbereiden. 1 uur.  Blz. 38 en 39 uit het Doeboek Burgerschap kopiëren. Leerkrachten die deze module gaan gebruiken krijgen een DoeBoek Burgerschap aangereikt door de Brede School.
  • Actief met de groep. 1 lesuur en nabespreking in les 2
  • Nadien, indien gewenst, een gastles van 1 uur

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie