Tolerantielespakket > Deze pagina is beschikbaar voor geregistreerde docenten > Module 4B: Mediawijsheid > Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Wat moet een mediawijze leerling kennen en/of kunnen?

Op de website van MediaMasters is het Mediawijsheid Competentiemodel te vinden. Daarin zijn vaardigheden opgenomen die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. De meeste lesmaterialen zijn gebaseerd op (een deel van) dit competentiemodel. Als we ons die vaardigheden eigen kunnen maken kunnen we mediawijs worden, en op een goede manier meedoen in de nieuwe samenleving.

Wat zijn de doelen van MediaMasters?  

 Leerlingen bouwen basiskennis op op het gebied van:

  • Het effect van media ervaren en beter begrijpen
  • Meer inzicht krijgen in het eigen mediagedrag
  • Praten over media: thuis en in de klas
  • Ervaren hoe je zelf media kunt inzetten, en wat je kunt maken en delen

Waarom is mediawijsheid zo belangrijk?

Media zijn overal. Het hebben veel en steeds grotere invloed ons dagelijkse leven – wonen, werken, kopen, zorgen, genieten en leren. Voorbeelden: Facebook, Instagram, Tik Tok, internet, reclame, gamen.

Wat is de rol van ouders bij MediaMasters?

MediaMasters stimuleert discussie tussen ouders en kinderen. Tijdens de game krijgen ouders en kind daarom enkele gezamenlijke opdrachten. Zo snappen kinderen beter waar ouders zich zorgen over maken, en zien ouders hoe mediawijs hun kind al is.

Wat is de rol van bibliotheken bij MediaMasters?

Bibliotheken zijn de huizen van de Mediawijsheid. Iedereen kan bij de bibliotheek terecht met vragen over mediawijsheid. Zie ook deze pagina.

Meer informatie, filmpjes en de mogelijkheid om je aan te melden voor MediaMasters vind je op mediamasters.nl

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie