Terug

Over vooroordelen

Wat zijn VOOROORDELEN

Vaak heb je al een mening over iets of iemand zonder dat je er echt iets van af weet. Je hebt als het ware een soort filter op, een bril die het vertekent. Soms komt verkeerde informatie uit je omgeving en neem je dat over, zonder erbij na te denken. Ook op internet staat vaak verkeerde info. Kijk ook maar eens bij discriminatie en mediawijsheid in de begrippenlijst.

Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking worden vaak  buitengesloten, gediscrimineerd  of ze krijgen een kwetsend etiket opgeplakt (dat heet een stigma), schele, domkop, mongool bijvoorbeeld. Mensen vragen niet wat er werkelijk aan de hand is, denken niet na, en vullen in wat ze zien of horen.

Welke VAARDIGHEDEN hebben kinderen nodig?

Kinderen hebben behalve kennis ook vaardigheden nodig om een goed gesprek d.m.v. dialoog te voeren met de ander.

Wanneer kinderen leren om met aandacht te luisteren, om interesse en begrip te tonen, dan kunnen ze veel beter een gesprek met iemand anders voeren. Dan kun je je veel beter inleven in een ander kind. Je kunt bijvoorbeeld leren dat iets voor de één helemaal niet belangrijk is en voor de ander juist wèl.

In een klassengesprek kunnen verschillen en overeenkomsten besproken worden. En, nog belangrijker, wat die verschillen betekenen (of juist niet betekenen). Hoe zijn we nu allemaal anders, en hoe zijn we toch allemaal gelijk? Het doel van de dialoog is het accepteren van elkaars verschillen!

Pestgedrag door middel van dialoog  bespreekbaar maken. Slachtoffers van pesten moeten hulp kunnen vragen en zich gehoord voelen! Degenen die pesten hebben net zo goed aandacht nodig, om zich te realiseren wat ze doen en om te leren hun gedrag te veranderen. Voor leerkrachten is het niet altijd gemakkelijk om hier goed mee om te gaan. De kennis en vaardigheden van de dialoog kunnen een eerste stap zijn om het gesprek hierover aan te gaan. Verder wordt dit onderwerp uitvoerig behandeld in module 4, Cyberpesten en Mediawijsheid.

Hedendaagse vormen van gesprek, zoals TikTok, Whatsapp, Instagram et cetera  worden door vele kinderen op vroege leeftijd reeds gebruikt. Informatie hierover: zie module 4: Cyberpesten en Mediawijsheid.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie