Terug

Over racisme, validisme, discriminatie en vooroordelen

Wat is RACISME?

We weten allemaal dat de huidskleur van mensen verschillend kan zijn. Dat maakt dat mensen er verschillend uitzien. Maar het maakt ze niet meer of minder waard dan een ander. Als je dat toch vindt (vaak: donkere mensen zijn minder waard dan lichte) maak je je schuldig aan racisme. Dat is: discriminatie op basis van iemands huidskleur. Racisme is verboden in de Nederlandse grondwet.

Wat is VALIDISME?

Dit woord komt van ‘invalide’( iemand met een handicap). Het is een woord dat gebruikt wordt voor discriminatie en stigmatisering van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het geven van een bepaald negatief kenmerk  of etiket (stigma) aan een individu of een bepaalde groep, wat tot sociale uitsluiting kan leiden

Wat is DISCRIMINATIE?

Er is niemand op de wereld precies hetzelfde als jij. Ieder mens is uniek! Maar als we andere mensen anders (slechter) gaan behandelen juist omdat ze anders zijn, dan discrimineren we. Als iemand bijvoorbeeld een baan niet krijgt omdat hij of zij een andere godsdienst heeft, dan is dat discriminatie.

Mensen kunnen worden gediscrimineerd op elf verschillende manieren:

 1. Leeftijd
 2. Seksuele gerichtheid
 3. Godsdienst en levensovertuiging
 4. Ras
 5. Geslacht
 6. Nationaliteit
 7. Handicap of chronische ziekte
 8. Politieke overtuiging
 9. Burgerlijke staat
 10. Soort contract (vast of tijdelijk)
 11. Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)

Wat zijn VOOROORDELEN?

Vaak heb je al een mening over iets of iemand zonder dat je er echt iets van af weet. Je hebt als het ware een soort filter op, een bril die het vertekent. Soms komt verkeerde informatie uit je omgeving en neem je dat over, zonder erbij na te denken. Ook op internet staat vaak verkeerde info. Kijk ook maar eens bij discriminatie en mediawijsheid in de begrippenlijst.

Bijv. mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking worden vaak  buitengesloten, gediscrimineerd  of krijgen een etiket(stigma), – schele, – dom – laag IQ of anderszins. Men vult in wat ze zien of horen, zonder te vragen wat er werkelijk aan de hand is.

Wat hebben kinderen nodig?

Hierboven staat de kennis die kinderen goed kunnen gebruiken. Maar ze hebben ook vaardigheden nodig.

Ondanks de verschillen die er zijn moeten kinderen willen samenwerken. En dat moeten ze ook kunnen.

Als kinderen leren om echt te luisteren, om interesse en begrip te tonen, dan kunnen ze veel beter een gesprek met iemand anders voeren. Dat noemen we empathisch luisteren.

Als je dat kunt, kun je je veel beter inleven in een ander kind. Dan kun je bijvoorbeeld leren dat iets voor de één helemaal niet belangrijk is en voor de ander juist wèl.

In een klassengesprek kunnen verschillen en overeenkomsten besproken worden. En, nog belangrijker, wat die verschillen betekenen (of juist niet betekenen). Hoe zijn we nu allemaal anders, en hoe zijn we toch allemaal gelijk?

Het doel van les 1 is: leer ACCEPTEREN dat je bent zoals je bent en… nooit vergeten hoe waardevol je bent!

Zie ook opdrachten voor leerlingen, werkvormen en acceptatie in de begrippenlijst.

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie